Vi är som vi alltid varit. Men våra kunder blir som nya.

Bassängträning, +32°

Detta är en skonsam träningsform för leder som normalt inte tål belastning. Minskad belastning på ledbrosket gör att du kan röra dig smärtfritt. Vattentrycket påverkar hjärtverksamheten positivt, vilket resulterar i att cirkulationsorganen får en effektivare träning i vatten än på land.

Vi har två former av träning i bassäng: fri träning - där du använder ditt eget bassängträningsprogram eller bassängträningsgrupper med ledare.