Vi är som vi alltid varit. Men våra kunder blir som nya.

Basal kroppskännedom

Basal kroppskännedom är en metod inom både behandlande och förebyggande sjukgymnastik. Övningar siktar mot ett funktionellt, ekonomiskt och avspänt rörelsemönster. Balanserad hållning, andning och rörelser samt mental närvaro är centrala begrepp inom basal kroppskännedom. Vid hållningsrelaterade besvär får du en lösning på hur du ska arbeta med din hållning i arbetssituationen samt i hemmet.

Basal kroppskännedom är bra för dig med:

  • hållningsrelaterade besvär – nackbesvär, ryggbesvär
  • för dig som jobbar mycket i sittande t ex på kontor