Vi är som vi alltid varit. Men våra kunder blir som nya.

Lymfterapi

Vår fysioterapeut Gloria Carbonell har akademisk utbildning inom undersökning vid venös och lymfatisk insufficiens samt inom decongestiv lymfatisk terapi, vilket innebär bl.a. praktisk utbildning i manuellt lymfdränage.

”Manuellt lymfdränage” är en specifik teknik som sätter igång lymfcirkulationen. Lymfkörtlarna får hjälp med att avlägsna vätska och lymfa. Denna metod är viktig att använda för just ödem/lymfödem då vanlig massage är skadlig och kan orsaka vävnadsskada exempelvis fibros.

Vid lymfödem kan försiktig bassängträning också underlätta för att minska ödemet.

Lymfödem kan uppstå av flera anledningar. När det gäller primära lymfödem, som kan bero på en anatomisk avvikelse som är medfödd, kan lymfödemet finnas från födseln eller barndomen. Det vanligaste är dock lymfödem som kommer efter 35 års ålder. Detta är ofta en följd av ett litet trauma/skada.  

Det sekundära lymfödemet beror på skador i lymfkärlen efter behandling av tumörer, ex bröstcancer, då kirurgi eller strålning kan ha påverkat lymfkörtelkedjorna.

Önskar du råd och hjälp med lymfödem är du välkommen att boka tid hos Gloria.