Vi är som vi alltid varit. Men våra kunder blir som nya.

Medicinsk apparatur

Stötvågsbehandling – ESWT – Shockwave therapy

En effektiv behandlingsmetod vid kroniska besvär från muskel-, leder och senor.

Den här metoden introducerades i sjukvården vid behandling av njurstenen i Tyskland 1980. Sedan dess har utvecklingen gått framåt och idag är stötvågsbehandling vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod.

Smärttillstånd som stötvåg har visat att ge bra resultat på:

 • Hälseneinflammation – akillestendinos
 • Hälsporre (Hälseneinflammation) – plantarfasciit
 • Tennisarmbåge (Musarmbåge) – lateral epicondylit
 • Golfarmbåge medial epicondylit
 • Axelsmärta/ inflammation
 • Kalkaxel
 • Frozen Shoulder
 • Löparknä
 • Femuropatellärt smärtsyndrom
 • Benhinneinflammation
 • Trochanterit (smärta på utsida höft)
 • Piriformis syndrom
 • Trigger punkt behandling

Vi på mottagningen jobbar med radiell stötvågsbehandling där ingen ultraljudsskanning krävs och risk för vävnadsskada är minimal.

Hur går det till?

Undersökning och bedömning om besvär är lämplig för stötvågsbehandling

 • Behandlingstiden 5-10 min, mellanrum mellan behandlingarna ca 5-7dagar
 • Den här behandlingen kan upplevas som smärtsam

Efter behandlingen kan det ibland uppstå ett mindre blåmärke och ökat besvär.
Man bör inte träna intensivt eller belasta den behandlade vävnaden 1 dygn efter behandligen.

TNS (Transkutan nervstimulering)

Elektricitet används för att frisätta endorfin och blockera smärtsignaler på ryggmärgsnivå. Ger biverkningsfri smärtlindring och kan vara bra som komplement eller alternativ till värktabletter.

Kan rekommenderas vid:

 • Akut ryggskott, ländryggssmärta
 • Långvarig nacksmärta, ryggsmärta
 • Diskbråck
 • Whiplash
 • Knäartros
 • Kotkompressioner

Elakupunktur

Elakupunktur är en metod där man tillför el på akupunkturnålarna. Detta gör att man inte behöver skruva på nålarna vid nålstimuleringen. Många upplever elakupunktur som mer effektfull än den konventionella metoden.

Ultraljud

Ultraljud använder man för att optimera läkningsprocess vid sen-, muskelskador och benhinneinflammation. Men även före mobiliserande behandling av ledkapsel, muskulatur och senvävnad

En bra behandlingsform, exempelvis vid:

 • Frozen shoulder - Frusen skuldra
 • Bursit (slemsäckinflammation) med lindring förkalkning
 • Mjukdelsskador – idrottsskador
 • Kroniska besvär, t ex artros, hälsporre

Medicinsk laser

Medicinsk laser är en effektiv behandlingsmetod vid kroniska och akuta smärttillstånd i led-, nerv –, sen - och muskelvävnad. Laser stimulerar läkning, minskar smärta, har antiinflammatorisk effekt och minskar svullnad genom att normalisera mitokondriens aktivitet i cellen.

Vi använder oss av laser vid exempelvis whiplash besvär och perifera nervsmärtor ofta tillsammans med nervmobilisering

Smärttillstånd som ofta behandlas med laser:

 • Kronisk smärta i ländrygg eller halsrygg.
 • Ledsmärta/inflammation i leder
 • Idrottsskador
 • Akuta skador, som fotledsstukning/vrickning
 • Reumatoid artrit i fingerleder
 • Artros i fingerleder