Koordination · Flexibilitet · Styrka · Erfarenhet

 

Termografi undersökning med värmekamera

Levád Fysiotherapi är unika i sin användning av värmekamera vid undersökning av besvär ifrån rörelserapparaten. Termografi undersökningen används som ett komplement till lokalisering samt diagnostisering av dina besvär.

Det finns förskning inom området som visar att nervskador och muskelskador exempelvis inom idrott och dess rehabilitering, har god hjälp av termografi scanning. Levád Fysiotherapi är idag ensamma om metoden samt ensamma om kompetensen att använda kameran på ett korrekt, standariserat sätt för att undvika feltolkning.

Tennisarmbåge i höger arm. Termografin visar minskad temperatur i området.

Tennisarmbåge efter flera behandlingar med laser.