Koordination · Flexibilitet · Styrka · Erfarenhet

 

Hållbara Ryttare

Under 2017 arbetade Levád Fysiotherapi AB med projektet "Hållbara ryttare". Projektet drevs gemensamt av Svenska Ridsportsförbundet och SAAB.

Levád Fysiotherapi utförde screening av dressyrlandslaget ryttare.

Det som gjorde projektet unik var att ryttarens fysiska förmåga sattes i fokus. Speciellt analyserades hållning och liksidighet. Ryttarna fick även lära sig hur detta påverkar hästens biomekanik.

I arbetet användes tekniska hjälpmedel som elektronisk tryckmatta samt elektroniska fotsulor.

Vår slutsats är att regelbunden träning och individuellt och specifikt korrigerande övningar kommer att minska asymetrier och förbättra balansen. Vissa ryttare behöver mer intensiva insatser medan vissa kan klara sig med en uppföljning.

Våra iakttagelser efter screeningen är sammanfattade i de följande diagrammmen:

De vanligaste avvikelser som vi funnit bland landslaget ryttare är:

  • Protraherad nacke (framskjuten nacke)
  • Protraherade axlar (axelns position framför frontalplanets mitt)
  • Stelhet i bröstrygg
  • Stelhet i höftleder
  • Kort höftböjare
  • Vi har registrerat skador/trauma mot knä och fötter